KAUPPAKESKUS SAARI Avoinna ma-la 7-22,su 9-22. Tarkat aukiolot liikkeiden omilta sivuilta.

KAUPPAKESKUS SAARI Avoinna ma-la 7-22,su 9-22. Tarkat aukiolot liikkeiden omilta sivuilta.

REKISTERINPITÄJÄ

Kauppakeskus Saari

Yliskylän puistokatu 4, 00840 Helsinki

REKISTERIN NIMI

Kauppakeskus Saaren markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ

Kauppakeskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet kuluttaja-asiakkaat ja keskuksen vuokralaiset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Tilaajatietona voidaan tallentaa:

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Uutiskirjeen muoto: HTML/teksti, erityiset kiinnostuksen kohteet: tarjoukset, tapahtumat, uudet liikkeet, aukioloajat, uutiset, kampanjat.

MARKKINOINTITIEDOT:

Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinointikirjeistä.

TIETOLÄHTEET:

Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän täyttää tilauslomakkeen, luovuttaa henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internet-palvelussa, tekstiviestein, vastauslomakkeella tai muulla tavalla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Kauppakeskus Saaren internet-sivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute-, vastaus-, kilpailu- ja tilauslomakkeilla).

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Kauppakeskus Saaren edustajan tai yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle. Tietojen luovutus yhteistyökumppaneille henkilötietolain sallimissa puitteissa.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tilaajatietokantaan. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Tallennetut tiedot: Rekisteri tallennetaan sähköisesti. Rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.